Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

POZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.
W przypadku dzieci do ukończenia 3 miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, deklaracja może być zgłoszona na podstawie numeru PESEL rodzica lub opiekuna prawnego.
Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ może mieć miejsce nie częściej niż trzy razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do dokonania opłaty w wysokości 80 zł. Ubezpieczeni nie wnoszą opłat, gdy zmiana wymuszona jest czynnikami od nich niezależnymi.
Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:
● poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych,
● poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego stanem zdrowia,
● świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia,
● poradę patronażową,
● świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej,
● badania bilansowe, w tym badania przesiewowe,
● szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
W CELU ZŁOŻENIA DEKLARACJI NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO REJESTRACJI  - PRACOWNIK  - REJESTRACJI -  NA PODSTAWIE DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM  i NR PESEL ( DOWÓD OSOBISTY; PRAWO JAZDY ; PASZPORT ) „WYGENERUJE” DEKLARACJĘ NASTEPNIE PRZEKAŻE DO PODPISANIA PRZEZ PACJENTA
 

Godziny Pracy

REJESTRACJA DOROSŁYCH - OGÓLNA :

Tel. (22) 763-57-00
godziny pracy: pn.-pt. 6.00 - 18.00

REJESTRACJA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Tel: (22) 763-57-02
godziny pracy: pn.-pt. 7.00-18.00

REJESTRACJA PEDIATRII:

Tel. (22) 763-57-01
godziny pracy: pn.-pt. 7.00-18.00

Ważne linki

strony www strony www strony www