Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Teleporady

STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY W  SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ – MIEJSKIM OŚRODKU ZDRPOWIA W ZIELONCE
 W  RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.
 
Zasady ogólne
Teleporada może być realizowana przez lekarza/pielęgniarkę/położną w zależności od problemu zdrowotnego zgłaszanego przez pacjenta.
Teleporada nie może być jedyną formą udzielania, świadczenia.
Realizacja teleporad odbywa się przy użyciu  łączności telefonicznej.
Do realizacji używa się telefonów będących własnością SP ZOZ-MOZ w Zielonce.
Dopuszcza się również używanie telefonów stanowiących własność personelu.
 
Kontakt w sprawie teleporady – nr telefonów :
1) Rejestracja Ogólna        22  763 57 00
2) Rejestracja Pediatrii       22  763 57 01
3) Dział Pielęgniarek          22  763 57 07
4) Dział Położnych             22  763 57 14
System telefoniczny informuje o terminach i godzinach realizacji połączeń telefonicznych.
Teleporady realizowane przez pielęgniarki i położne nie wymagają umawiania się  i są realizowane na bieżąco.
 
Teleporady – lekarz
 
Ustalanie terminu
W celu umówienia się na teleporadę, pacjent, kontaktuje się z placówka:
1)  na wyżej podane numery telefonów, stosownie do zakresu problemu zdrowotnego lub
2)  rejestrację wizyty on-line, lub
2)  przez dostarczenie do działu Rejestracji Ogólnej Karty zgłoszenia wizyty w POZ –
      wzór : zał. 1 do standardu
 
zgłoszenia w formie telefonicznej
 W celu zapewnienia poprawności wprowadzania danych pacjenta,  do terminarza wizyt, pacjent lub osoba zgłaszająca, podaje:
Nr PESEL lub datę urodzenia , następnie imię i nazwisko pacjenta oraz numer telefonu, który będzie właściwym do przeprowadzenia teleporady. Dodatkowo personel w trakcie rejestracji może poprosić o dane zamieszkania.
Personel po zweryfikowaniu poprawności danych pacjenta pyta o cel porady.
Cel porady krótko opisuje a informacje tę przekazuje odpowiedniemu lekarzowi, który będzie udzielał teleporady.
 
W przypadkach innych niż wystawienie recepty , personel ustala osobę lekarza, który udzieli teleporady oraz przewidywany czas jej rozpoczęcia – informacje te zostają przekazane pacjentowi/osobie zgłaszającej
 
Czas rozpoczęcia teleporady:
Ustalony czas rozpoczęcia teleporady jest terminem planowanym i może ulec zmianie w granicach do 60 min.
Personel informuje pacjenta/ osobę zgłaszającą o szczegółach teleporady podając:
1)  szczegóły realizacji teleporady  w dwóch formach : a) połączenie realizowane przez personel medyczny lub  b) podanie numeru telefonu na, który – w odpowiednim czasie, powinie zadzwonić pacjent by połączyć się bezpośrednio z osobą personelu medycznego,

 1. planowany czas rozpoczęcia,
 2. informację o konieczności odbierania połączeń telefonicznych w tym połączeń z numerów zastrzeżonych ( w przypadku realizacji połączenia z numeru prywatnego lekarza),
 
 
zgłoszenia w formie on-line
Personel po zweryfikowaniu poprawności danych pacjenta kontaktuje się z pacjentem  w związku z koniecznością wstępnego ustalenia celu porady.
Cel porady krótko opisuje a informacje tę przekazuje odpowiedniemu lekarzowi, który będzie udzielał teleporady.
W przypadkach innych niż wystawienie recepty , personel ustala osobę lekarza, który udzieli teleporady oraz przewidywany czas jej rozpoczęcia – informacje przekazuje pacjentowi/osobie zgłaszającej
 
Czas rozpoczęcia teleporady:
Ustalony czas rozpoczęcia teleporady jest terminem planowanym i może ulec zmianie w granicach do 60 min.
Personel informuje pacjenta/ osobę zgłaszającą o szczegółach teleporady podając:
1)  szczegóły realizacji teleporady  w dwóch formach : a) połączenie realizowane przez personel medyczny lub  b) podanie numeru telefonu na, który – w odpowiednim czasie, powinie zadzwonić pacjent by połączyć się bezpośrednio z osobą personelu medycznego.
 1. planowany czas rozpoczęcia,
 2. informację o konieczności odbierania połączeń telefonicznych w tym połączeń z numerów zastrzeżonych ( w przypadku realizacji połączenia z numeru prywatnego lekarza),
 
zgłoszenia w formie  wypełnionej karty 
Personel po zweryfikowaniu poprawności danych pacjenta ,przekazuje odpowiedniemu lekarzowi, opis celu  porady .  Wraz z lekarzem zostaje ustalony termin teleporady.
W przypadkach innych niż wystawienie recepty , personel ustala osobę lekarza, który udzieli teleporady oraz przewidywany czas jej rozpoczęcia.
Dane dot. teleporady : termin i czas przekazywane są pacjentowi w rozmowie telefonicznej.
Ustalony czas rozpoczęcia teleporady jest terminem planowanym i może ulec zmianie w granicach do 60 min.
Personel informuje pacjenta/ osobę zgłaszającą o szczegółach teleporady podając:
1)  szczegóły realizacji teleporady  w dwóch formach : a) połączenie realizowane przez personel medyczny lub  b) podanie numeru telefonu na, który – w odpowiednim czasie, powinie zadzwonić pacjent by połączyć się bezpośrednio z osobą lekarza.
 1. planowany czas rozpoczęcia,
 2. informację o konieczności odbierania połączeń telefonicznych w tym połączeń z numerów zastrzeżonych ( w przypadku realizacji połączenia z numeru prywatnego lekarza),
 
 
 Pacjent – przygotowanie się do teleporady: 
- przygotować kartkę i długopis,
- przygotować dane do identyfikacji osoby pacjenta : NR PESEL,
- przygotować pytania,
- przebywać w miejscu, w którym można spokojnie prowadzić rozmowę.
 
 
 
TELEPORADA  
Po zrealizowaniu połączenia lekarz pyta czy połączył się z pacjentem podają jedynie imię pacjenta.
Następnie rozmówcy przekazuje formułę : dla zidentyfikowania danych i ochrony danych osobowych proszę o podanie nazwiska i numeru PESEL.
Po pozytywnej weryfikacji danych prowadzi teleporadę. Ustala cel, pozyskuje informacje niezbędne do ustalenia stanu zdrowia. 
Lekarz ocenia, ponadto, czy problemy zdrowotne pacjenta wymagają wizyty w poradni czy będzie można pomóc mu podczas rozmowy telefonicznej oraz czy nie ma do czynienia ze stanem zagrożenia życia.
     Zleca  postępowanie : diagnostyczne, terapeutyczne i inne niezbędne w zakresie udzielanego
     Świadczenia z uwzględnieniem pozyskanych informacji.
W ramach teleporady, jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np. recepta, skierowanie lub zwolnienie lekarskie), a także dokumentów wystawionych w formie papierowej, do odbioru w rejestracji przychodni.
 
       W dokumentacji medycznej należy odnotować fakt przeprowadzenie teleporady.
 
 
 
 
ANULOWANIE  teleporady
Teleporada nie zostaje zrealizowana ( lekarz dzwoni do pacjenta) w przypadku braku połączenia.
 Anulowanie następuje w sytuacji, kiedy lekarz w terminie ustalonej teleporady podejmuje 3 próby nawiązania kontaktu w odstępie nie krótszym niż 5 minut i połączenia te nie są odbierane.
 
INSTRUKCJE
 1. RECEPTY
Obowiązuje forma e-recept. System centralny ( P1), po wystawieniu e-recepty, nadaje jej kod realizacji. Zgłaszając się do apteki należy podać nadany kod oraz NR PESEL pacjenta dla, którego wystawiono receptę.
 Sposoby wystawiania:
 1. recepty wystawiane w trakcie teleporady – lekarz po wystawieniu recepty, w trakcie teleporady, przekazuje kod pacjentowi ,
WYSTAWIANIE RECEPT  POZA TELEPORADĄ
Recepty będą generowane na podstawie dokumentacji medycznej – oznacza to, że w dokumentacji medycznej musi znajdować się podstawa do wystawienia recepty na leki refundowane – leki znajdujące się na liście refundacji.
 
 1. pacjent składa w Rejestracji zapotrzebowanie na leki przewlekle stosowane wg wzoru stanowiącego zał. 2 do standardu.
Zapotrzebowanie wraz z dokumentacją medyczną, pacjenta , zostaje przekazane do lekarza.
Lekarz analizuje dokumentację medyczną pacjenta względem złożonego zapotrzebowania i podejmuje decyzje w zakresie wystawienia recept. Kod recepty zostaje przesłany na numer telefonu komórkowego pacjenta. W przypadku braku numeru telefonu komórkowego, personel przekazuje kod recepty łącząc się z pacjentem na jego stacjonarny numer telefonu.
W przypadku braku telefonu, pacjenta, kod recepty podaje się w kontakcie bezpośrednim – pacjent zgłasza się do Rejestracji.
Zapotrzebowań nie archiwizuje się – podlegają niszczeniu  ( niszczarka)
Czas oczekiwania na kod recepty wynosi od 1 do 10 dni.
 1. zgłoszenie na adres :  recepty@spzozzielonka.pl – zgłoszenie podlega wydrukowi i jest przekazywane do Rejestracji.
      Niezbędne informacje, które należy podać w treści korespondencji :
 
Nazwisko imię pacjenta NR PESEL pacjenta    Nr TELEFONU NAZWA LEKU   Dawka leku ( mg )    Postać leku ( tabletki, żel, maść itp.)   Ilość opakowań
 
Zapotrzebowanie wraz z dokumentacją medyczną, pacjenta , zostaje przekazane do lekarza.
Lekarz analizuje dokumentację medyczną pacjenta względem złożonego zapotrzebowania i podejmuje decyzje w zakresie wystawienia recept. Kod recepty zostaje przesłany na numer telefonu komórkowego pacjenta. W przypadku braku numeru telefonu komórkowego, personel przekazuje kod recepty łącząc się z pacjentem na jego stacjonarny numer telefonu.
W przypadku braku telefonu, pacjenta, kod recepty podaje się w kontakcie bezpośrednim – pacjent zgłasza się do Rejestracji.
Zapotrzebowań nie archiwizuje się – podlegają niszczeniu  ( niszczarka)
Czas oczekiwania na kod recepty wynosi od 1 do 10 dni.
 
 
 
 1. E-SKIEROWANIA
Placówka realizuje e-skierowania.
W trakcie teleporady lekarz ma możliwość wystawienia e-skierowania do poradni specjalistycznych i do szpitala ( inne skierowania nie są „obsługiwane” przez system P1- centralny )
Obsługa e-skierowań :  pacjent w terminie do 07.01.2021r. musi pozyskać informacje czy placówka która będzie realizować e-skierowanie realizuje formę elektroniczną skierowań – wówczas wystarczy podać NR PESEL oraz kod dostępu skierowania. Kod dostępu zostaje przekazany pacjentowi w trakcie teleporady, dodatkowo , w przypadku posiadaczy telefonów komórkowych jest przesyłany SMS ).
W przypadku placówek nie realizujących e-skierowań, pacjent lub osoba przez niego upoważniona odbiera formę papierową ( podpisany przez lekarza  wydruk informacyjny e-skierowania )
Przewidywany termin wprowadzenia powszechnie obowiązujących e-skierowań to  08.01.2021r. – termin może ulec zmianie.
 
3. E-ZLECENIA na wyroby medyczne – wystawiane są przez lekarza w programie lub zapośrednictwem portalu internetowego udostępnionego przez NFZ – eZWM. Po potwierdzeniu uprawnień pacjenta do otrzymania danego wyrobu medycznego generowane jest zlecenie ( system NFZ nadaje numer ) – zlecenie podlega wydrukowi. Pacjent  może uzyskać nadany numer lub odebrać wydruk zlecenie z Rejestracji . Realizacja  w sklepie sklepu lub aptece odbywa się na podstawie wygenerowanego numeru zlecenia lub na podstawie sporządzonego wydruku. Realizacja zlecenia nie wymaga potwierdzania w NFZ.
- Prawo do nabycia bezpłatnych wyrobów  medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych przysługuje:
 • inwalidom wojennym i wojskowym,
 • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • osobom represjonowanym,
 • uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
Osoby wskazane powyżej są obowiązane do okazania wystawiającemu zlecenie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie (stosowna legitymacja).
Wystawiający zlecenie jest obowiązany wpisać na zleceniu rodzaj, numer, datę wydania i termin ważności dokumentu potwierdzającego powyższe  uprawnienia.
- Prawo do wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, z uwzględnieniem wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy określonego w przepisach przysługuje:
 • świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia,
 • świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie:
- o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osoby posiadające uprawnienia dodatkowe, są obowiązane do okazania wystawiającemu zlecenie dokumentu potwierdzającego przysługujące mu uprawnienie (zaświadczenie „ustawa za życiem”, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności).
 1. BADANIA DODATKOWE
Realizacja – siedziba placówki
 1. laboratoryjne
Zlecanie badań laboratoryjnych odbywa się w formie papierowej - skierowanie.
Wystawione skierowanie, w trakcie teleporady, przekazywane jest do Rejestracji.
Pacjent, przed wizytą w punkcie pobrań laboratorium, jest obowiązany odebrać skierowanie.
Skierowanie jest podstawą pobrania materiału do badań laboratoryjnych.
Punkt pobrań laboratorium czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 9:00
 1. RTG
Zlecanie diagnostyki odbywa się w formie papierowej - skierowanie.
Wystawione skierowanie, w trakcie teleporady, przekazywane jest do Rejestracji.
Pacjent, przed wizytą w pracowni RTG, jest obowiązany odebrać skierowanie.
Skierowanie jest podstawą wykonania diagnostyki.
Pracownia RTG wykonuje diagnostykę w godzinach :
Poniedziałek      8:30-14:00           Wtorek     13:00-18:00           Środa  13:00-18:00
Czwartek     8:30-16:00                 Piątek   8:30-13:00
 1. USG
Zlecanie diagnostyki ultrasonograficznej, odbywa się w formie papierowej - skierowanie.
Wystawione skierowanie, w trakcie teleporady, przekazywane jest do Rejestracji.
W celu ustalenia szczegółów  wykonania diagnostyki pacjent jest obowiązany jest skontaktować się z Rejestracją lub zgłosić się osobiście. W ramach kontaktu – jeśli wymaga tego rodzaj badania – zostanie poinformowany o sposobie przygotowania się . Zostanie również uzgodniona data i godzina badania.
Pacjent , z odebranym skierowaniem, zgłasza się na ustalony termin badania.
Skierowanie jest podstawą wykonania diagnostyki.
 
 1. INTERNETOWE KONTO PACJENTA  - IKP
Rozpoczęcie obsługi IKP jest możliwe przez logowanie się przy pomocy:  profilu zaufanego, banku lub innego dostawcy ( kwalifikowanego podpisu elektronicznego) .
W ramach funkcjonowania placówki, pacjent POZ, ma możliwość uzyskania potwierdzenia profilu zaufanego.
      Profil zaufany – bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela Polski w elektronicznych
     systemach administracji. Stanowi alternatywę dla płatnego podpisu kwalifikowanego.
Profil zaufany jest jedną z możliwości  aktywowania  i rozpoczęcia obsługi IKP.
W celu rozpoczęcia posługiwania się profilem zaufanym, pacjent musi założyć profil zaufany.
Proces ten może przeprowadzić przez m.in. stronę: www. pacjent gov.pl
Po założeniu profilu zaufanego w ciągu 14 dni należy potwierdzić profil.
Potwierdzenia profilu można dokonać m.in. w SPZOZ-MOZ w Zielonce.
Pacjent w celu przeprowadzenia tej procedury musi zgłosić się osobiście, do Rejestracji, z dowodem tożsamości. Personel Rejestracji wykona, elektroniczne, operacje, których celem będzie potwierdzenie utworzonego ( przez pacjenta) profilu zaufanego.
Po zakończeniu procedury potwierdzania, pacjent będzie mógł posługiwać się profilem zaufanym w celu  m.in. rozpoczęcia obsługi IKP.
       Pomocne informacje znajdują się również pod adresem www.pacjent.gov.pl
 
 
 
 1. PRZEKAZYWANIE DOKUMENTACJI  MEDYCZNEJ
Pacjent ma możliwość dostarczenia niezbędnej dokumentacji przez :
 1. dostarczenie jej bezpośrednio do Rejestracji,
 2. przesłać do placówki za pośrednictwem  e-mail  na adres :  dokumentacja@spzozzielonka.pl
 
 

Godziny Pracy

REJESTRACJA DOROSŁYCH - OGÓLNA :

Tel. (22) 763-57-00
godziny pracy: pn.-pt. 6.00 - 18.00

REJESTRACJA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Tel: (22) 763-57-02
godziny pracy: pn.-pt. 7.00-18.00

REJESTRACJA PEDIATRII:

Tel. (22) 763-57-01
godziny pracy: pn.-pt. 7.00-18.00

Ważne linki

strony www strony www strony www